CODE OF CONDUCT

Female Legends jobbar aktivt med Svensk e-sports Code of Conduct. Detta genom generell upplysning för föreningens medlemmar och communityt, men även aktivt i föreningens aktiviteter såsom turneringar, spelkvällar, träningar, LAN och läger.

Svensk e-sports code of conduct har upprättat en rad etiska grundregler för spelare och arrangörer. Dokumentet är framtaget med tanke att genomsyra svensk e-sport och även vara ett verktyg för alla engagerade inom e-sporten, i strävan efter att skapa en öppen och välkomnande miljö.

Dokumentet innehåller stöd till arrangörer och spelare, med konkreta tips på hur organisationer och individer kan agera för att skapa och förstärka inkluderande attityder och beteenden. Texten innehåller även konkreta tips på hur föräldrar kan hjälpa till att göra e-sporten mer öppen och välkomnande.

Du kan läsa Svensk e-sports Code of Conduct här: Svensk e-sports Code of Conduct

Här kan du läsa om Female Legends handlingsplan för arbetet med Code of Conduct, samt hur vi jobbar med varningar och avstängningar vid brott mot CoC: Handlingsplan CoC

Vill du anmäla någon som brutit mot Code of Conduct under Female Legends aktiviteter? Använd detta formulär: Formulär för brott mot CoC