FRAMTIDENS E-SPORT

Om projektet

Framtidens E-sport är ett projekt som jobbar för att ungdomar ska känna sig trygga i e-sporten och att vuxna ska förstå vad e-sport handlar om. Projektet är uppdelat i två delar; läger och utbildningskonferenser. Lägren riktar sig mot tjejer som håller på med e-sport. Vi vill ge möjligheten för tjejer att bygga nätverk och stärka sitt självförtroende, men också ta reda på vilka problem tjejer idag möter på nätet och i e-sport och spel. Utbildningskonferenserna handlar om att skapa en brygga mellan e-sportande ungdomar och vuxna, till exempel lärare, fritidsledare och föräldrar. Du kan läsa mer om både läger och konferenser under respektive tabb. All kunskap som vi samlar från projektet kommer att sammanfattas i en handbok för jämlik e-sport som kommer spridas till intressenter inom e-sport, men också beslutsfattare och skolpersonal.

Vi som jobbar med projektet

Liza Lind

Projektledare


Lillie Klefelt

Kommunikatör


Jesper Englin

Utbildare


Partners

Vill du vara med och bidra till en bättre e-sport? Maila liza@femalelegends.com

Läger

På lägren så samlas 35-40 tjejer och spelar tillsammans. Under ungefär halva lägret jobbar vi på att bli bättre på sin e-sport tillsammans med våra duktiga coacher. Halva lägret pratar vi om och delar med oss av våra erfarenheter av e-sport och klimatet runt detta. I fem veckor efter lägret (en kväll/vecka) kommer träningen fortsätta med samma coacher, antingen på plats på din lokala ort eller via Discord. Det är viktigt att du som deltagare vill vara med både på lägret och på coachingen efteråt.

Våra första läger kommer ligga i Malmö på påsklovet respektive Göteborg på Kristi Himmelfärdshelgen 2019. Då kommer vi spela Overwatch (Malmö) och League of Legends (Göteborg). Mer detaljerad information och anmälan kommer snart. Under tiden kan du anmäla ditt intresse för lägren genom den här länken: https://goo.gl/forms/s1H1ih2OnoVpGwig1

Utbildningskonferenser

I projektet anordnar vi tre utbildningskonferenser, en per år. Syftet med konferenserna är att sammanföra e-sportbranschen med till exempel skolor, kommuner och andra vuxna som jobbar med barn och ungdomar. Tanken är att öka deras förståelse och kunskap för e-sport genom att arrangera panelsamtal och hålla föreläsningar. De ges också chansen att själva testa e-sport.

Slutmålet med dessa är att skapa fler vuxna ledare i miljön, något vi ser ett stort behov av idag

Vår första konferens kommer hållas i Partille under LAN:et Wintergate i februari 2019. Mer information kommer snart!

Vill du veta mer eller samarbeta? Kontakta jesper@femalelegends.com

Jämlik E-sport

Tjejer upplever ett tuffare klimat inom e-sport och på nätet generellt. Hatet riktar sig ofta mot deras kön, och inte mot deras förmåga i spelet. Enligt Friends nätrapport 2017 utsätts nästan var femte tjej för sexuella trakasserier på nätet (motsvarande siffra för killar är 6%).

Det är många tjejer som slutar att spela när de når tonåren (Ungar och Medier 2015). Vi vet samtidigt att spel är en utmärkt väg in i teknikyrken, där tjejer fortfarande är mycket underrepresenterade. Vi tror alltså på att göra e-sportmiljön tryggare för tjejer (och ungdomar generellt) så att fler fortsätter att spela och satsa på e-sport, spel och teknik i olika former.

Jämlik e-sport handlar om att samla kunskapen vi får genom utbildningskonferenser och läger i projektet. Man kan säga att vi ger en översikt om de problem som finns idag, och ger verktygen att göra något åt dem. Vi tror på en större insyn från vuxna, till exempel lärare och föräldrar, i vad barn och ungdomar egentligen gör på nätet och när de spelar. Vi kommer sammanställa allt detta i en handbok som kommer skickas till e-sportbranschen, beslutsfattare, skolor och kommuner.

Redan nu finns flera handfasta tips om hur vi tillsammans skapar en bättre e-sport, skapade genom det nu avslutade Sverok-projektet Respect all Compete. Hur vi jobbar med fair-play och Code of Conduct kan du läsa här. Är du förälder och vill lära dig mer om e-sport finnas skriften E-sport och Föräldrar. Ska du arrangera något så finns det bra tips i Arrangörer och E-sport.