MENTORSKAPSPROGRAMMET DOROTHY

Om programmet

Föreningen Female Legends startar under 2019 ett nationellt mentorskapsprogram för att främja kunskaper om demokrati, organisationsutveckling och genomförande av arrangemang; allt inom spel- och e-sport.

Under mentorskapsprogrammet kommer det att hållas ett antal träffar; en del fysiska och en del online. På träffarna kommer deltagarna inspireras och utbildas  i allt från ledarskap till eventplanering. Det finns även förhoppning om att erbjuda deltagarna studiebesök, workshops och liknande på relevanta företag/organisationer.

Målet är att få deltagarna i programmet att välja ett yrke inom spel/e-sportbranschen och att visa en bred bild av branschen; allt från spelutveckling till community och administration.

Namnet Dorothy eller Dot kommer efter karaktären Dorothy från spelet SteamWorld Dig 2.

Till dig som anmäler dig:

Du som ansöker till mentorskapsprogrammet är ung, engagerad inom e-sport och digitala spel men har inte så mycket tidigare erfarenheter av att arrangera. Du har viljan och här kan du få redskapen för att ta de där första stegen.

Mentorskapsprogrammet löper över hela 2019. Det kommer vara minst två fysiska träffar. Det är viktigt att du kan närvara på alla träffar samt att du prioriterar detta.

En viktig del av mentorskapsprogrammet är att du kommer bli ihopparad med en mentor. Med dennes hjälp ska du arrangera en aktivitet någonstans i landet inom föreningen Female Legends. Du kommer ihop med din mentor kunna bolla ideer samt få stöttning och hjälp genom hela processen. Du kan också välja att göra en aktivitet ihop med en eller flera andra deltagare i mentorskapsprogrammet.

Efter att du blivit antagen till mentorskapsprogrammet så kommer du få skriva under ett deltagarkontrakt där det är tydligt vad som ingår i mentorskapsprogrammet och vad som förväntas av deltagarna. Där kommer det också finnas all info om när träffarna hålls.

Vi tar ut en avgift på 200 kronor för att delta i mentorskapsprogrammet.*

 

Det här är några exempel på vad du skulle kunna göra som adept i programmet:

  • Anordna spelträffar eller LAN på olika platser i landet.
  • Arrangera Female Legends onlineturneringar i till exempel Overwatch.
  • Samarbete med skolor eller fritidsgårdar för att informera om Female Legends.
  • Delta för Female Legends på ComicCon i Göteborg eller Stockholm
  • Vara med och arrangera på Tekniska Museets spelfestival.
  • Workshops eller informationspunkter på konvent eller andras event.

*Om det är så att du absolut inte kan betala avgifter, maila Anna Erlandsson på anna.e@femalelegends.com

Vi som jobbar med projektet

Anna Erlandsson

Föreningsutvecklare


Partners

Vill du vara med och bidra till en mer jämställd bransch? Maila anna.e@femalelegends.com